Bezwaarformulier

Denkt u dat er iets niet klopt?

Misschien denkt u dat er iets niet klopt. Lees dan eerst de veelgestelde vragen. Of bel met ons Klant Informatie Centrum.

Als u bezwaar wilt maken, kunt u het formulier onderaan de pagina invullen. Uw bezwaar moet uiterlijk 31 december 2018 bij ons binnen zijn. Tegelijk met het formulier moet u alle gevraagde documenten uploaden.

Wanneer kunt u bezwaar maken?

  • Als de woonduurdatum in de mail of brief niet klopt met de inschrijfdatum op uw huidige adres in de BRP. Als u buiten Oss woont, kan dit alleen als u voor 1 juni 2018 uw woonduur aangetoond heeft. U moet een uittreksel BRP meesturen.
  • Als u officieel medehuurder bent bij BrabantWonen, maar niet als mede-aanvrager bent ingeschreven bij WoonService Oss. U moet het bewijs van medehuurderschap mee sturen.
  • Als u uw woonduur vanaf uw 18e mee wilt laten tellen en u tussendoor op kamers heeft gewoond. U kunt dit aantonen via kamercontracten en afschriften huurbetaling.
  • Als de documenten die u instuurde niet door ons verwerkt zijn. U moet de originele documenten (o.a. uittreksel BRP of kamercontracten) én het ontvangstbewijs opnieuw opsturen.

Wanneer heeft het geen zin om bezwaar te maken?

  • Als u op 1 juni 2018 niet was ingeschreven als woningzoekende bij BrabantWonen Oss, of geen woning huurde bij BrabantWonen in gemeente Oss of Heesch.
  • Als u buiten gemeente Oss woont en niet vóór 1 juni 2018 een uittreksel uit de BRP van uw gemeente bij ons inleverde.
  • Als u al langer op uw huidige adres woont dan in de BRP staat. Dan geldt de inschrijfdatum in de BRP.
  • Als u al langer ingeschreven staat als woningzoekende bij BrabantWonen dan dat u op uw huidige adres woont. Dan geldt de inschrijfdatum in de BRP.
  • Als u inwoont bij een huurder van BrabantWonen, maar niet geregistreerd bent als medehuurder.

Bezwaarformulier

Dit nummer staat in het bericht dat u in november van BrabantWonen kreeg.

Stuur een uittreksel BRP mee indien u bezwaar maakt omdat de woonduurdatum die in de mail of brief staat, niet klopt met de inschrijfdatum op uw huidige adres in de BRP.
Lees hier hoe u een uittreksel aanvraagt.

Stuur de originele ontvangstbevestiging mee als u bezwaar maakt omdat de documenten die u heeft ingestuurd niet door BrabantWonen zijn verwerkt.
Lees meer over de ontvangstbevestiging

Controleer of u nog andere documenten mee moet sturen. Bijvoorbeeld kamercontracten of een bewijs van medehuurderschap. Lees meer

Omschrijf duidelijk waarom u bezwaar maakt.