Veelgestelde vragen

WoonService Oss

Kan ik meteen reageren op woningaanbod?

Als u de eerste keer inlogt bij WoonService Oss, moet u eerst uw gegevens controleren. Daarna kunt u direct reageren op het woningaanbod.

Wanneer moet ik gaan betalen voor WoonService Oss?

Als u was ingeschreven voor 1 november 2018, hoeft u in 2018 nog niets te betalen. In 2019 vraagt WoonService u of u uw inschrijving wilt verlengen. Vanaf dan betaalt u € 10,- per jaar. 

Als u zich na 1 november 2018 inschrijft als woningzoekende bij WoonService, moet u direct bij uw inschrijving het inschrijfgeld van € 10,- per jaar betalen. Dat kunt u doen via Ideal of eenmalige machtiging.

Kan ik mij nog uitschrijven voordat ik moet betalen?

Ja, dat kan. Een paar weken voor de eerste keer dat u moet betalen, vraagt WoonService Oss of u de inschrijving wilt verlengen. Als u dat niet wilt, kunt u zich uitschrijven.

Wilt u zich nu al uit laten schrijven? Neem dan contact op met ons Klant Informatie Centrum.

Als ik sta ingeschreven bij WoonService Oss, kan ik dan ook reageren op woningen via WoonService Den Bosch?

Nee, dat kan helaas nog niet. Als u ook wilt reageren op woningen via WoonService Den Bosch, moet u zich apart inschrijven.

Vanaf welke leeftijd kan ik me inschrijven bij WoonService Oss?

Iedereen van 18 jaar en ouder kan zich inschrijven.

Ik sta al ingeschreven bij WoonService Den Bosch. Kan ik ook reageren op woningen via WoonService Oss?

Nee, dat kan helaas nog niet. Als u ook wilt reageren op woningen via WoonService Oss, moet u zich apart inschrijven.

Loting

Welke soorten woningen worden er verloot?

Alle soorten woningen kunnen via loting worden aangeboden. 1 op de 4 vrijkomende woningen bieden we via loting aan. Bij het woningaanbod wordt duidelijk vermeld welke woningen dat zijn. 

Woningen die speciaal bedoeld zijn voor jongeren tot en met 22 jaar, bieden we zelfs allemaal aan via loting.

Hoe wordt de inschrijftijd berekend?

Hoe weet ik wat mijn inschrijftijd wordt?

Tussen 5 november en 13 november krijgt u van ons bericht wat uw inschrijftijd bij WoonService Oss is.

Hoe rekenen jullie de woonduur om?

We gebruiken hiervoor een rekensleutel. Deze houdt rekening met uw huidige positie op basis van woonjaren. Uw kansen blijven dus gelijk. De rekensleutel is door een onafhankelijk bureau voor ons ontwikkeld.

Hoe werkt de rekensleutel?

 • De eerste 4 jaar van uw woonduur telt voor 55% mee als inschrijftijd.
 • Het 5e t/m 10e jaar van uw woonduur telt voor 70% mee als inschrijftijd.
 • Het 11e t/m 15e jaar van uw woonduur telt voor 30% mee als inschrijftijd.
 • Vanaf het 16e jaar telt de woonduur voor 20% mee als inschrijftijd.

Voorbeeld:

Harry woonde op 1 juni 2018 sinds 12 jaar op zijn huidige adres.
Zo reken je zijn inschrijftijd uit:

 • Voor de eerste 4 jaar woonduur:  4 jaar x 55% = 2,2 jaar inschrijftijd
 • Voor het 5e t/m 10e jaar woonduur: 6 jaar x 70% = 4,2 jaar
 • Voor het 11e en 12e jaar woonduur: 2 jaar x 30% = 0,6 jaar

De totale inschrijftijd van Harry wordt 2,2 + 4,2 + 0,6 jaar = 7 jaar inschrijftijd. 

De tijd tussen 1 juni en 1 november 2018 tellen we daarbij op. Dat is 5 maanden extra. Op 1 november 2018 had Harry dus 7 jaar en 5 maanden inschrijftijd.

Kan ik mijn woonduur nog meenemen na 1 juni?

Nee, dat kan niet. De overgangsregeling om uw woonjaren nog mee te nemen, is per 1 juni 0:00 uur gesloten. Daar maken we geen uitzonderingen op.

Wilt u weten of uw woonjaren nog meetellen? Lees meer

Voor de berekening is een andere woonduur gebruikt dan ik zelf had ingevuld.

Als u een andere woonduur heeft ingevuld dan in de Basis Registratie Personen (BRP) staat, passen wij dat automatisch aan bij het omrekenen van uw woonduur naar inschrijftijd.

Ik sta al lang ingeschreven bij BrabantWonen maar ben tussendoor verhuisd. Kan ik mijn originele inschrijfdatum meenemen?

Nee, dat kan niet. Alleen de periode die u woont op uw huidige adres, rekenen wij om naar inschrijftijd.

Ik ben vergeten mijn BRP uittreksel in te sturen. Kan ik dat na nog doen?

Nee, het is niet meer mogelijk om nu nog een uittreksel BRP in te sturen.

Als u buiten de gemeente Oss woont, had u tot 1 juni 2018 de mogelijkheid om uw woonduur aan te tonen met een uittreksel uit de BRP (Basis Registratie Personen). 

Heeft u niet op tijd op de juiste manier een geldig uittreksel uit de BRP bij ons aangeleverd? Dan tellen uw woonjaren helaas niet mee. Daar maken we geen uitzonderingen op.

Mijn inschrijftijd is korter dan mijn woonduur was, hoe komt dat?

De inschrijftijd is voor iedereen minder lang dan de woonduur was. Dat komt door de omrekensleutel. 

Dit zorgt er voor dat de gemiddelde inschrijftijd goed vergelijkbaar is met andere corporaties in de regio. Dat maakt meer samenwerking in de toekomst mogelijk. 

Uw positie blijft wel hetzelfde. Had uw buurman minder woonjaren dan u? Dan heeft hij nu een lagere inschrijftijd dan u. Uw kans op een woning blijft dus gelijk.

Bezwaar

Kan ik bezwaar maken als er iets niet klopt?

We hebben alle inschrijvingen heel zorgvuldig verwerkt. Lijkt er iets niet te kloppen of heeft u een vraag? Neem dan contact op met ons Klant Informatie Centrum. Zij kunnen u adviseren of u bezwaar kunt maken.

Wanneer kunt u bezwaar maken?

 • Als de woonduurdatum in de mail of brief niet klopt met de inschrijfdatum op uw huidige adres in de BRP. Als u buiten Oss woont, kan dit alleen als u voor 1 juni 2018 uw woonduur aangetoond heeft. U moet een uittreksel BRP meesturen.
 • Als u officieel medehuurder bent bij BrabantWonen, maar niet als mede-aanvrager bent ingeschreven bij WoonService Oss. U moet het bewijs van medehuurderschap mee sturen.
 • Als de documenten die u instuurde niet door ons verwerkt zijn. U moet de originele documenten (o.a. uittreksel BRP of kamercontracten) én het ontvangstbewijs opnieuw opsturen.

Wanneer heeft het geen zin om bezwaar te maken?

 • Als u op 1 juni 2018 niet was ingeschreven als woningzoekende bij BrabantWonen Oss, of geen woning huurde bij BrabantWonen in gemeente Oss of Heesch.
 • Als u buiten gemeente Oss woont en niet vóór 1 juni 2018 een uittreksel uit de BRP van uw gemeente bij ons inleverde.
 • Als u al langer op uw huidige adres woont dan in de BRP staat. Dan geldt de inschrijfdatum in de BRP.
 • Als u al langer ingeschreven staat als woningzoekende bij BrabantWonen dan dat u op uw huidige adres woont. Dan geldt de inschrijfdatum in de BRP.
 • Als u inwoont bij een huurder van BrabantWonen, maar niet geregistreerd bent als medehuurder.

Hoe kan ik bezwaar maken?

Vul het bezwaarformulier op deze website in. Uw bezwaar moet uiterlijk 31 december 2018 bij ons binnen zijn. Tegelijk met het formulier moet u alle gevraagde bestanden uploaden.

Ik heb een bezwaar ingediend, wanneer krijg ik reactie?

U krijgt binnen 12 weken reactie van ons.

Hoe kan ik reageren op het woningaanbod als ik nog geen antwoord op mijn bezwaar heb?

Gaat uw bezwaar over uw inschrijftijd? En wilt u toch reageren? Dat kan. Zolang uw bezwaar nog in behandeling is, gaan we bij de volgordebepaling uit van de inschrijftijd die in het systeem staat.

Gaat uw bezwaar over een ander onderwerp? Dan kunt u gewoon reageren.

Ik woon al lang samen maar ben niet ingeschreven als mede-aanvrager. Kan ik bezwaar maken?

Alle mensen die op 1 juni 2018 een woning huren bij BrabantWonen in gemeente Oss of in Heesch worden automatisch ingeschreven als woningzoekende bij WoonService Oss. 

Wij schrijven de hoofdhuurder in als woningzoekende. Een medehuurder wordt automatisch mede-aanvrager.

Bent u officieel medehuurder bij BrabantWonen maar staat u niet als medeaanvrager in de inschrijving bij WoonService? Dan kunt u bezwaar maken. U moet het bewijs van medehuurderschap mee sturen.

Bent u officieel geen medehuurder? Dan wordt u niet automatisch ingeschreven. U kunt zich zelf toevoegen op de inschrijving bij WoonService Oss. Zolang u samen reageert, geldt de inschrijftijd van de hoordaanvrager ook voor u. Als u de inschrijving later splitst, geldt voor u de inschrijfdatum van het moment dat u bent toegevoegd aan de inschrijving.

Welke documenten moet ik meesturen met het bezwaarformulier?

Wanneer moet u een uittreksel uit de BRP meesturen?

Als u bezwaar maakt omdat de woonduurdatum die in de mail of brief staat, niet klopt met de inschrijfdatum op uw huidige adres in de BRP.

 • Als u buiten gemeente Oss woont, kan dit alleen als u voor 1 juni 2018 uw woonduur heeft aangetoond. U moet dan het uittreksel BRP dat u eerder opstuurde, én het ontvangstbewijs, meesturen met het formulier.
 • Als u binnen de gemeente Oss woont, moet u een nieuw uittreksel aanvragen. Dit kan op 2 manieren:
 1. uitprinten via mijn.overheid.nl
  U kunt de gegevens zelf opzoeken via www.mijn.overheid.nl. Dit is gratis.

  Log in met uw DigiD en ga naar ‘Persoonlijke gegevens’. Daar klikt u op Basisregistratie Personen. Bij het tabblad ‘Naam en adres’ print u de volgende onderdelen:
  - Naam
  - Adresgegevens Huidige adres

 2. aanvragen via de gemeente
  U kunt ook naar het loket burgerzaken van de gemeente Oss gaan om het uittreksel aan te vragen. U krijgt het uittreksel dan meteen mee.  U kunt het uittreksel ook digitaal aanvragen. De gemeente stuurt het dan naar uw huis. Dit duurt ongeveer 5 werkdagen. U moet de gemeente duidelijk vragen om de datum dat u op uw huidige adres bent komen wonen op het uittreksel te zetten. Een uittreksel mag maximaal 3 maanden oud zijn. Een uittreksel uit de Basisregistratie Personen kost: €12,60.

Wanneer moet u een ontvangstbevestiging meesturen?

Als u bezwaar maakt omdat u voor 1 juni 2018 documenten heeft ingeleverd bij BrabantWonen, maar deze niet verwerkt zijn in uw inschrijving. 

 • Als u de documenten heeft geupload via de website, heeft u direct per mail van ons een ontvangstbevestiging ontvangen.
 • Als u de documenten aan de balie heeft afgegeven, hebben wij deze documenten ingescand en de ontvangst per mail of brief aan u bevestigd.
 • Geen ontvangstbewijs? Neem contact op met ons Klant Informatie Centrum.

Wanneer moet u kamercontracten meesturen?

Als u uw woonduur vanaf uw 18e mee wilt laten tellen en u tussendoor op kamers heeft gewoond. U kunt dit aantonen via kamercontracten en afschriften huurbetaling. Dit kan alleen als u op 1 juni 2018 stond ingeschreven als woningzoekende.

Wanneer moet u een bewijs van medehuurderschap meesturen?

Als u officieel medehuurder bent bij BrabantWonen, maar niet als mede-aanvrager bent ingeschreven bij WoonService Oss. U moet het bewijs van medehuurderschap meesturen met het formulier.